Ştirile Zilei

Marţi, 13 octombrie 2009
Ştirile TVA aici
  • De astăzi CET-ul ne dă căldură 24h/24

Începând de astãzi CET-ul a început să furnizeze cãldurã zi şi noapteÎncepând de astãzi vom avea cãldurã în calorifere 24 de ore din 24, dupã cum ne informeazã directorul CET, Cornel Secianschi. Dacã în ultimele zile s-au fãcut probele la cald, de astãzi, 13 octombrie, CET-ul ne furnizeazã cãldurã zi şi noapte, având în vedere cã şi în timpul zilei vor fi înregistrate temperaturi sub 10 grade celsius. Arãdenii se tem de factura pe care o vor primi luna viitoare, însã frigul din case s-ar putea sã-i determine sã deschidã totuşi repartitoarele de cãldurã. Pentru astãzi sunt prognozate 8 grade celsius, maxima din timpul zilei.
Vasile Arion, vicepreşedintele Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative din Arad, spune cã CET-ul poate furniza agentul termic, de vreme ce se respectã condiţia prevãzutã în hotãrârea CLM, de a se înregistra temperaturi sub 10 grade celsius în trei nopţi consecutive. „Proprietarii decid de acum încolo dacã deschid repartitoarele sau nu”, spune Arion.
Arãdenii sperau sã fie o trecere mai lentã spre temperaturile joase, iar cãldura sã fie furnizatã numai în timpul nopţii, pentru început. Directorul CET declarã însã cã pentru CET este mult mai convenabil din punct de vedere financiar sã dea cãldurã zi şi noapte, iar temperaturile prognozate îi permit acest lucru.

Dana Mirea - Observator

  • Primăria investeşte aproape trei sute de mii de euro în parcul Pădurice

Primăria investeşte aproape trei sute de mii de euro în reamenajarea parcului PăduriceConsilierii municipali au fost de acord cu reamenajarea de la Pădurice
Consilierii municipali au fost convocaţi, ieri, într-o şedinţă extraordinară, a doua de la începutul lunii în curs, având de dezbătut şi votat doar trei proiecte trecute pe ordinea de zi. Unul dintre proiecte s-a referit la îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi „pentru obiectivul Reamenajare Parc Pădurice în localitatea Arad“.
Pe baza normelor şi instrucţiunilor tehnice în vigoare, proiectul va urmări rezolvarea următoarelor aspecte: plantare de arbuşti autohtoni; plantare de gard viu; reamenajarea rondourilor de flori; înierbarea suprafeţelor libere; reamenajarea unui loc de joacă pentru copii; realizarea unor alei pietonale; mobilier urban (băncuţe, coşuri de gunoi); iluminarea parcului cu surse alternative; amplasare toalete ecologice; implementarea unui sistem de irigaţii.
Suprafaţa totală a parcului Pădurice este de 3,96 ha, din care se va amenaja pentru spaţiu verde o suprafaţa de 7.072 mp. În zona parcului amenajat se vor planta 80 de arbuşti - arbori şi se va amplasa mobiliar urban (30 băncuţe, 35 coşuri de gunoi, 6 toalete ecologice, un spaţiu de joacă pentru copii, dotat cu aparate cu structură de lemn, o cişmea de apă). În parc se va asigura iluminat utilizându-se surse alternative, iar udarea gazonului se va face prin forarea unui puţ. Valoarea totală a lucrărilor este de 1.133.300 lei, cu TVA inclus, din care 1.080.010 lei reprezintă construcţii şi montaj. Valoarea cheltuielilor eligibile este 1.133.180 lei, cu TVA.
Contribuţia Municipiului Arad este de 12 % din total cheltuieli eligibile, la care se adaugă cheltuielile neeligibile în sumă de 136.200 lei. Durata de realizare a investiţiei este de patru luni. Sursele de finanţare a investiţiilor sunt reprezentate în proporţie covârşitoare de fonduri nerambursabile, ce pot fi obţinute în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 2009 derulat prin Ministerul Mediului.
Tocmai legat de aceste aspecte, consilierul municipal Claudiu Cristea a luat cuvântul în şedinţă şi a declarat că va vota împotriva acestui proiect de hotărâre. „Votul meu nu este împotriva fondurilor ce se vor atrage, ci eu consider că aceste finanţări ar trebui să meargă spre extinderea spaţiului verde din municipiu, cum ar fi Piaţa Sârbească sau piaţetele din zona Centrului Vechi”, a susţinut Cristea.
În replică, Ştefan Tabuia a declarat că, „nu pot fi de acord că numai proiecte privind extinderea spaţiilor verzi pot fi discutate în acest Consiliu. Orice reamenajare a spaţiului verde merită atenţia noastră şi un vot pentru susţinerea sa financiară”. La vot, 19 consilieri au spus „da” acestui proiect, mai puţin Claudiu Cristea, care, aşa cum a declarat iniţial, a votat împotrivă.
Reamintim că Reglementările Uniunii Europene, adoptate în vederea îmbunătăţirii calităţii condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi pentru protecţia mediului, prevăd un minim de 20 mp/locuitor de spaţiu verde până la 31.12.2010, respectiv 22 mp/locuitor la 31.12.2013. În prezent, în municipiul Arad suprafaţa de spaţiu verde/ locuitor este de 6,3 mp. Prin reamenajarea suprafeţei Parcului Pădurice, 7.072 mp, se realizează un spaţiu verde amenajat de 0,04 mp/ locuitor.

Nicolae Oprean - Glasul Aradului

  • Spun adio paşapoartelor simple

Începând din 19 octombrie, se vor putea obţine doar paşapoarte biometrice sau paşaport temporar, fără cip, dar cu valabilitate de numai un anArădenii pot depune, din 19 octombrie, cereri doar pentru eliberarea paşapoartelor electronice.
Vineri este ultima zi în care arădenii mai pot depune cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple. Asta, deoarece, începând din 19 octombrie, se vor putea obţine doar paşapoarte biometrice sau paşaport temporar, fără cip, dar cu valabilitate de numai un an.
Elementul de noutate al paşapoartelor electronice constă în introducerea mediului electronic de stocare (cipul) în filele acestuia. „Cipul include datele personale existente în fila informatizată: nume, prenume, data naşterii, codul numeric personal, termenul de valabilitate a documentului, organul emitent, cetăţenia. De asemenea, acesta va conţine imaginea facială şi impresiunile digitale a două degete pereche de la ambele mâini, cu excepţia minorilor cu vârsta sub 6 ani şi a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este imposibilă”, ne-a declarat Ion Gandă, şeful Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
Potrivit acestuia, este posibil ca timpul petrecut de solicitant la Serviciul paşapoarte să fie puţin mai îndelungat decât până acum. Asta, deoarece „preluarea imaginii faciale şi a impresiunii digitale va dura mai mult timp, chiar dacă aparatura este foarte performantă. Persoana va trebui să stea nemişcată”, spune Ion Gandă.

Cinci ani
Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar, pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, de 3 ani. Ion Gandă ne-a dezvăluit că s-a redus termenul de valabilitate a noilor paşapoarte (faţă de 10 ani, la cele vechi) din cauza cipului, care are termen de garanţie de cinci ani (de la producător). Faţă de paşapoartele eliberate până în prezent, care conţin 32 elemente de siguranţă, paşapoartele electronice vor conţine 50.
„Ca elemente de noutate putem enumera introducerea elementelor biometrice în cip, iar cipul este introdus într-o pagină de policarbonat care asigură protecţia şi securitatea acestuia, garantând totodată autenticitatea, integritatea şi confidenţialitatea datelor”, a precizat Gandă.
Contravaloarea paşaportului electronic a fost stabilită de către Compania Naţională Imprimeria Naţională-S.A., la preţul de 234 lei, inclusiv T.V.A., iar taxa consulară este de 32 lei, în total 266 de lei.

Paşapoarte temporare
Termenul de eliberare a paşapoartelor biometrice va fi de 30 de zile lucrătoare. Asta, deoarece doar cererile vor fi depuse la Arad, tot aici fiind preluate datele solicitanţilor. În rest, documentele vor fi realizate la Bucureşti. Paşapoartele electronice nu se vor elibera în regim de urgenţă. În cazul unei urgenţe, „persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport electronic pot obţine un paşaport simplu temporar, cu valabilitate de un an, în termen de cel mult trei zile lucrătoare”, spune şeful serviciului. Un paşaport temporar costă 196 de lei.

Rămân valabile
Totodată, paşapoartele aflate în uz rămân valabile până la expirare, nefiind necesară schimbarea acestora, decât dacă posesorul îşi doreşte un paşaport biometric. Cererile se pot depune la sediul Serviciului paşapoarte din Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13, de luni până vineri, între orele 08.30-16.30, iar joi între orele 08.30-18.30.

S. B. - Jurnal Arădean

  • Criza financiară creşte numărul de naşteri

Numărul nou-născuţilor de la Spitalul Matern se află în creştereParadoxal, deşi ne aflăm în plină criză financiară, numărul nou-născuţilor de la Spitalul Matern se află în creştere.
Pierderea a tot mai multor locuri de muncă, închiderea firmelor, scăderea salariilor sau disponibilizările masive nu-i împiedică pe arădeni să... se iubească. Din contră.
În lunile ianuarie - septembrie ale anului trecut, exact perioada dinaintea crizei, numărul nou-născuţilor la Maternitatea din Arad era de 2.570. În aceeaşi perioadă a anului în curs, când ne găsim în plină criză economică, numărul naşterilor s-a ridicat la 2.599. „Oamenii nu mai fac bani, dar în schimb fac copii. Eu nu văd care să fie problema! Nici un copil nu a rămas mic până acum. Copiii cresc oricum, chiar dacă părinţii au impresia că nu au resurse suficiente pentru a-i creşte“, ne convinge Mariana Rista, managerul Spitalului de Obstetrică Ginecologie „Salvator Vuia“ Arad.
Afluxul persoanelor care vin să se interneze la Spitalul Matern este cu atât mai contradictoriu, cu cât în ultima vreme în Arad s-au deschis o serie de spitale de ginecologie private. Cu toate astea, condiţiile mult mai bune din mediul privat nu-i fac pe arădeni să prefere serviciile medicale de aici. De vină s-ar putea să fie preţul destul de mare din aceste clinici private comparativ cu gratuitatea de care beneficiază la Spitalul Matern. Nu punem la socoteală „atenţia“ care este uneori îndreptată asupra personalului medical, care oricum nu trece de zece milioane. Bineînţeles că în funcţie de buzunar, preţul poate ajunge şi la Stat undeva la 500 de euro. În schimb, în clinicile private o naştere ajunge şi până la 2.000 de euro.
Totuşi, odată cu deschiderea clinicilor private, Spitalul Matern a pierdut doi doctori. „Şi-au încetat contractul de muncă cu noi şi au plecat la privat. Vor veni alţii, aşa că nu este o problemă. Cel puţin deocamdată ne descurcăm şi aşa“, declară dr. Bujorel Cornea, directorul medical al spitalului.

Scad abandonurile
Un alt paradox pe care îl produce criza financiară este cel al numărului de abandonuri. Conştiinţa oamenilor este mult mai curată atunci când ajung la sărăcie. Faptul este dovedit de cei 17 copii abandonaţi de la începutul anului până acum faţă de cei 23 din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Adrian Cotuna - Glasul Aradului

  • Preţul european al gunoiului

Din anul 2010 vor intra în vigoare pe plan judeţean noile taxe de salubrizare pentru populaţieDin anul 2010 vor intra în vigoare pe plan judeţean noile taxe de salubrizare pentru populaţie.
Contractul de asociere, pe 30 de ani, a tuturor oraşelor şi a 68 de comune din judeţ „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor”, aprobat de Consiliile Judeţean şi Local va permite ca salubrizarea judeţului să se facă printr-un sistem integrat, pentru a răspunde normelor europene. Proiectul cuprinde construcţia unei staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile la Arad, în suprafaţă de 65.525 mp, a unei staţii de transfer la Chişineu Criş, cu o suprafaţă de 14.400 mp, construcţia unei staţii de transfer la Bârzava, pe o suprafaţă de 8.455 mp, una la Sebiş, cu o suprafaţă de 10.292 mp, precum şi construcţia unei staţii de sortare şi a unei staţii de compostare la Ineu (Mocrea) cu o suprafaţă de 31.576 mp. Conform proiectului, Consiliului Judeţean prin UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului) va gestiona toate licitaţiile şi contractele ce se vor derula pentru toate tipurile de activităţi (colectare, transport, sortare, activitatea staţiilor de compostare etc.) atât la nivelul localităţilor cât şi la nivel judeţean.

Cine plăteşte şi cine încasează
Cei care vor plăti aceste servicii de salubrizare sunt beneficiarii direcţi, adică locuitorii din mediul rural şi urban ce vor achita lunar taxa locală specială pentru salubrizare, stabilită de consiliile locale. Potrivit acordului, taxa pentru activitatea staţiilor de transfer va fi stabilită de CJA şi va fi încasată de la populaţie de consiliile locale şi virată apoi CJA. Un al treilea tarif, stabilit tot de forul judeţean este cel de eliminare la depozitul conform (ASA). Cuantumul acestor taxe a fost calculat potrivit proiectului „la nivelul maxim permis de limita de suportabilitate şi a fost aplicată pentru toţi consumatorii pentru a avea un tarif unitar”. Valoarea taxelor a fost estimată pentru perioada 2010 - 2032.

Preţuri actuale
persoane fizice: 5,25lei/lună de persoană
persoane juridice: 1 metru cub costă 90lei/lună: la 1 angajat - 0,3 metri cubi/lună; 2 angajaţi 0,5metri cubi/lună; 3-10 angajaţi 0,7metri cubi/lună; peste 10 angajaţi - 1metru cub/lună.

Taxa de salubritate 2010
Începând cu 2010, pentru persoanele fizice din mediul urban taxa va creşte la 6, 60 lei/lună iar pentru cei din mediul rural va fi fixată la 3,01 lei/lună. Cuantumul acestora va creşte anual cu cîteva procente, iar în 2014, spre exemplu, va ajunge la 7, 65 lei/ lună, respectiv 3,49 lei. În cazul persoanelor juridice taxa va fi stabilită la 188,46lei/t în 2010 iar în patru ani va ajunge la 230,70 lei/t. Nu au fost stipulate, în acest caz, care este cuantumul lunar pe care îl vor plăti agenţii economici.

M. A. - Jurnal Arădean


Căutare în arhiva Virtual Arad

   Search this site                 powered by FreeFind
 


Colectivul de redacţie: Draghi Puterity, Gheorghe Puterity, Truţiu Florin.


O parte din ştirile Virtual Arad News au fost preluate şi din următoarele surse: Agenţia Mediafax, Ziarul Jurnal arădean, Ziarul Observator, Ziua de Vest, Evenimentul Zilei (Ediţia de Vest), România Liberă, Astra Aradeană, Ziarul Glasul Aradului, TV Arad, Info TV.


 

[Home] [Ştiri] [Jurnal TVA] [Arhiva de ştiri] [Agenda telefonică] [Publicitate] [Multimedia] [Galeria foto] [Catedrala] [Harta oraşului]
[Informaţii] [Istorie] [Link-uri] [Guest book] [Message board] [Localităţi din Arad] [Despre noi]