Ştirile Zilei

Luni,14 septembrie 2009
Ştirile TVA aici
  • Ni se scot la licitaţie locurile de parcare din faţa blocurilor!

Primăria Arad a pus la transparenţă decizională un proiect ce prevede că arădenii vor licita şi vor plăti ca să parcheze în faţa bloculuiPrimăria Arad a pus la transparenţă decizională un proiect ce prevede că arădenii vor licita şi vor plăti ca să parcheze în faţa blocului.
Conform celor scrise în proiect, motivul acestei măsuri este numărul mare de „solicitări venite din partea cetăţenilor municipiului Arad pentru încheierea contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă”.
Licitaţia cu strigare începe de la 10 lei pe lună pentru un contract de 12 luni, în cazul în care numărul locurilor de parcare este mai mic decât numărul locatarilor care deţin autoturisme şi nu au garaje.
Indiferent de câte autoturisme aveţi, nu puteţi primi decât un loc de parcare. Dacă locurile de parcare sunt mai puţine decât autoturismele locatarilor, veţi primi locuri de parcare la blocurile vecine, cărora le-au rămas spaţii.
Pensionarii vor beneficia de reduceri de 50%, iar persoanele cu handicap şi veteranii primesc câte un loc de parcare în mod gratuit.
Ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără deţinerea abonamentului de parcare pentru locul respectiv atribuit conform acestui regulament se sancţionează cu ridicarea autovehiculului, la dispunerea reprezentanţilor Poliţiei Rutiere. Eliberarea autovehiculului ridicat se va face numai după achitarea taxelor de ridicare, transport şi depozitare, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Arad.
Deşi pe pagina de internet a primăriei a fost supusă votului această intenţie, înregistrându-se 484 de voturi împotriva taxării acestui tip de parcare, şi doar 250 în favoarea acesteia, primăria a decis să elaboreze acest proiect de hotărâre.
V-am selectat câteva prevederi ale regulamentului care ar putea fi adoptat de consilierii municipali peste o lună de zile:
Locurile de parcare ce fac obiectul atribuirii/licitaţiei sunt cele situate în parcările de reşedinţă amenajate în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Arad, la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare, putându-se depăşi aceasta limită. Un loc de parcare are cel mult 15 m.p. (3 x 5).
În cazul în care la parterul imobilelor de locuit sunt amenajate şi funcţionează spaţii comerciale, locurile de parcare nu se vor atribui/licita, astfel încât acestea să poată fi folosite alternativ atât de locatari, cât şi de clienţii spaţiilor comerciale.

Doar câte un loc de parcare
În parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent de numărul de persoane/familii care îl locuiesc sau numărul de autoturisme deţinute, cu excepţia persoanelor care deţin garaje autorizate pe domeniul public.
Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/ licitate numai după amenajarea, semnalizarea verticală si orizontală şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de reşedinţă.
În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deţinătorilor de autovehicule cu masă maxim autorizată de până la 3.5 t.
Deţinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinţă este condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/ licitare a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă.

Licitaţie cu strigare
În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezintă chiria de bază.
Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă.
Atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă se va face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice proprietare ale unor apartamente în imobilele arondate acestor parcări.
În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora, sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament.

Contracte pentru 12 luni
Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 12 luni numai după achitarea integrală a chiriei. Locatarul are dreptul de a folosi locul de parcare 24 ore/zi.
În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit locul de parcare în parcarea de reşedinţă nu se prezintă în termen de 30 de zile de la data atribuirii, pentru ridicarea documentului care atestă atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă, va pierde locul de parcare atribuit care va fi redistribuit altor solicitanţi.
Contractele de închiriere se pot încheia şi pe o perioadă mai mică de 12 luni (în cazul persoanelor care se prezintă ulterior la o procedură de atribuire/licitaţie) cu condiţia ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi locatarii din zona respectivă.

Reduceri pentru pensionari, gratuităţi pentru persoanele cu handicap şi veterani
Pensionarii posesori de autovehicule, cu o pensie medie (soţ+soţie) sub salariul minim pe economie pot beneficia de o reducere cu 50% a chiriei. Diferenţa dintre suma licitată de acesta şi chiria de baza se va achita integral.
În parcările de reşedinţă se atribuie în mod gratuit locuri de parcare persoanelor cu handicap, veteranilor de război şi beneficiarii Decretului - Lege nr. 118/ 1990, posesori de autovehicule, dacă solicită şi dacă dovedesc cu documente aceste apartenenţe.

Chiria porneşte de la 10 lei/lună
Chiria pentru un loc de parcare va fi de 10 lei/lună şi se achită integral la data atribuirii locului respectiv.
Procedura de atribuire/ licitare se va desfăşura respectându-se ordinea de priorităţi astfel: persoane fizice domiciliate proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu; persoane fizice domiciliate/rezidente proprietare ale unui autovehicul, persoane fizice domiciliate/ rezidente având al doilea autovehicul, persoane fizice domiciliate/ rezidente sau juridice proprietare ale apartamentului cu autovehicule înmatriculate pe societăţi comerciale.
Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţată procedura de atribuire/ licitare, pierd dreptul de prioritate asigurat de aliniatul anterior. Acestea se pot prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate de Primăria Municipiului Arad şi li se vor atribui locuri de parcare din cele rămase neatribuite în parcarea de reşedinţă aferentă domiciliului.
În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă asociaţiei de proprietari/ locatari este mai mic decât numărul de solicitanţi, atribuirea locurilor se va face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte.
În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă asociaţiei de proprietari/locatari este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedura se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant.
Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire al licitaţiei de la care începe strigarea, respectiv chiria de bază pentru parcările de reşedinţă, cu precizarea salturilor de supralicitare care sunt de 10% din preţul chiriei.

Contravenţii şi sancţiuni
Ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără deţinerea abonamentului de parcare pentru locul respective, atribuit conform prezentului regulament şi se sancţionează cu ridicarea autovehiculului, la dispunerea reprezentanţilor Poliţiei Rutiere. Eliberarea autovehiculului ridicat se va face numai după achitarea taxelor de ridicare, transport şi depozitare, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Arad.
Montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor dispozitive de blocare acces, altele decât cele amplasate (puse la dispoziţie) de administraţia publică locală şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de lei.
Distrugerea platformei de parcare, precum şi a însemnelor/ plăcuţelor sau a dispozitivelor de blocare acces amplasate de administraţia publică locală pentru rezervarea locurilor de parcare atribuite şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de lei.
Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Municipiului Arad sau a unităţilor care execută lucrări pentru municipalitate, în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări de reţea edilitare etc. şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 lei.

Dispozitiv unic de blocare pentru asigurarea locului de parcare
Asigurarea exclusivităţii locului de parcare se face de către administratorul parcărilor de reşedinţă, prin montarea dispozitivului unic de blocare a locului de parcare.
La expirarea perioadei de valabilitate a contractelor de închiriere, acestea se vor prelungi cu încă 12 luni, cu condiţia achitării integrale a chiriei.
În cazul în care titularul contractului de închiriere nu prezintă Asociaţiei de proprietari, cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a contractului, documentul de plată a chiriei, va pierde dreptul de prelungire a contractului de închiriere, iar locul de parcare va fi redistribuit altor solicitanţi.

Expunere de motive
Iată şi „expunerea de motive” care stă la baza acestui proiect supus atenţiei opiniei publice: „Au fost amenajate şi finalizate în mai multe zone din cartierele municipiului Arad parcările de reşedinţă şi ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea cetăţenilor municipiului Arad pentru încheierea contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă se impune adoptarea Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Arad”.

Dana Mirea - Observator

  • Florăriile „ofilite” de criză

Florile exotice nu mai îşi găsesc cumpărători în pieţele arădeneArădenii resimt criza financiară şi cumpără buchete modeste care nu depăşesc 15 lei.
Oraşul de pe Mureş este recunoscut ca fiind locul unde florile sunt cu adevărat puse în valoare. Ne referim aici la măiestria florarilor şi florăreselor care au reuşit ca an după an să ridice ştacheta în domeniul aranajamentelor florale şi să ne uimească tot mai mult cu ingeniozitatea şi fantezia de care dau dovadă.
Dat fiind faptul că astăzi este prima zi de şcoală am făcut o plimbare prin Piaţa Mihai Viteazul să vedem cum merg vânzările la buchetele florale şi care ar mai fi noutăţile. Nu mică ne-a fost mirarea când mai toate florăresele ne-au spus: „Criza ne-a lovit foarte rău. Vânzările din acest an sunt proaste şi chiar foarte proaste”.

Cerinţe modeste
Dacă până anul acesta arădenii erau ceva mai darnici când venea vorba de cumpărarea unui buchet, fie el pentru o zi onomastică, o aniversare, sau pur şi simplu pentru un aranajament propriu, în ultimele luni specificul cumpărătorului de flori s-a schimbat radical. „Sunt foarte puţini cei care mai vin şi mai cumpără buchete sau aranajamente mai scumpe. Se ştie că ce e mai deosebit şi mai frumos, e şi mai scump, dar majoritatea se orientează către bucheţelele cele mai modeste, care să nu depăşească 15 lei”, ne-a spus Mirela Teglaş. Ca o soluţie de rezervă majoritatea comercianţilor cu flori s-au orientat şi spre aranajamente florale pentru nunţi, botezuri, lumânări, dar şi coroane.
„De 17 ani lucrez în domeniul florilor şi am făcut încă de la început şi buchete şi lumânări pentru nunţi, dar anul acesta a fost un dezastru. Se vede clar că oamenii nu mai au bani, şi chiar dacă e vorba de nunţi, sau ocazii mai speciale, se aleg tot variantele cele mai ieftine. A scăzut mult puterea de cumpărare”, ne spune Angela Bordeianu din Şofronea.

Frumos şi ieftin
Nici cumpărătorii nu se mai avântă cu atât de mult elan înspre buchetele de flori exotice care pot ajunge chiar şi la 100 de lei. De voie, de nevoie fiind că este vorba de începutul anului şcolar părinţii s-au îndreptat ieri către pieţe, cumpărând bucheţele... de criză. „Sigur că ne uităm şi la preţuri. Vrem ca totuşi să fie acceptabile şi la cost, dar să fie şi frumuşele. Personal preferăm gerbera, aşa că am găsit câte ceva pentru educatoare care să ne şi placă”, ne-a spus o mămică.

A. P. - Jurnal arădean

  • Bilete pentru toate buzunarele la concertul lui Emir Kusturica

În data de 26 septembrie Emir Kusturica împreună cu The No Smoking Orchestra va susţine un concert la Sala PolivalentăMai sunt sunt doar câteva zile până la concertul pe care Emir Kusturica îl va avea la Sala Polivalentă din Arad alături de No Smoking Orchestra. Vestea bună este că cei care nu şi-au procurat încă bilete o mai pot face.
Biletele pentru concertul pe care Emir Kusturica îl va susţine în data de 26 septembrie în deschiderea Festivalului Internaţional de Film din România (Ro - IFF) pot fi cumpărate on line din reţelele bilete.ro şi eventim.ro, de la magazinele Vodafone şi Germanos, de la Sala Polivalentă din Arad sau de la sediul Casei de Cultură a Municipiului Arad. Cel mai ieftin bilet la concertul din 26 septembrie costă 55 de lei. Biletele pentru sectoarele laterale şi biletele vip costă 85 şi respectiv 200 de lei.
Concertul susţinut de Emir Kusturica şi de No Smoking Orchestra va începe la orele 20, va dura două ore, iar în deschidere va evolua, timp de 30 de minute, trupa Regal, o trupă de etno - rock bănăţeană, aleasa de Emir Kusturica tocmai fiindcă „vorbesc aceeaşi limbă” , atât în plan muzical (etno-rock cu influenţe balcanice), cât şi lingvistic (o parte dintre mebrii trupei Regal sunt sârbi din Timişoara).
În concertul din 26 septembrie se vor regăsi teme muzicale de pe coloanele sonore ale filmelor celebrului regizor. Surpriza de la finalul concertului va consta, aşa cum s-a mai întâmplat la astfel de evenimente, în faptul că cei din public îi vor ajuta pe fabuloşii muzicieni să interpreteze la instrumente absolut inedite.
Festivalului International de Film din Romania (Ro-IFF), manifestare în deschiderea căreia va avea loc concertul lui Emir Kusturica şi al No Smoking Orchestra este organizat de Casa de Cultură a Municipiului Arad şi Fundaţia Artis cu sprijinul Consiliului Naţional al Cinematografiei şi al Primăriei Arad.

Adrian Todor - Glasul Aradului

  • SMURD Nădlac, primul Serviciu Mobil de Urgenţă şi Reanimare din judeţ care va funcţiona în subordinea Consiliului Local

În curând SMURD Nădlac, dotat prin Ministerul Sănătăţii cu o ambulanţă de tip B2, va deveni operaţionalÎn curând va avea loc operaţionalizarea primului SMURD din judeţul Arad ce va funcţiona în subordinea unui consiliu Local, care va asigura şi finanţarea Serviciului Mobil de Urgenţă şi Reanimare. Este vorba despre SMURD Nădlac, dotat prin Ministerul Sănătăţii cu o ambulanţă de tip B2, încadrată conform organigramei cu nouă paramedici. Personalul care îşi va desfăşura activitate în acest modul au urmat în perioada 6 -31 iulie cursuri de prim ajutor medical organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” din judeţul Timiş.
De asemenea o altă localitate dispusă să obţină modulul SMURD este Vinga, care a primit deja de la Ministerul Sănătăţii o ambulanţă de tip B şi a angajat 11 paramedici. Aceştia vor urma în luna octombrie cursul de prim ajutor medical necesar pentru a-şi putea desfăşura activitatea. În judeţul nostru în momentul de faţă funcţionează patru module SMURD pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească, toate operaţionalizate în cursul anului trecut. Primele subunităţi ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad, care au operaţionalizat modulul au fost Garda Chişineu Criş şi Secţia Bârzava, în luna aprilie a anului 2008, ambele dotate cu câte o ambulanţă de tip B2. În luna iulie a fost operaţionalizat SMURD-ul din cadrul Secţiei Sebiş, iar în luna octombrie cel al Detaşamentului Arad, dotat cu o ambulanţă de tip C1. În cursul acestui an ambulanţele SMURD şi echipajele de descarcerare au fost solicitate să intervină în 1.989 de cazuri, acestea însumând cele mai multe intervenţii, aproape două treimi, din totalul solicitărilor de intervenţie ale ISU Arad. Reprezentanţii Inspectoratului spun că „urmare a dezvoltării continue, SMURD a devenit un sistem extrem de eficient, fiind destinat tuturor urgenţelor care pot pune în pericol viaţa pacienţilor, de la accidente rutiere, la infarcte miocardice, stopuri cardiorespiratorii, toate pot fi rezolvate de echipajul SMURD prin dotare şi pregătire. Scopul înfiinţării SMURD a fost tocmai acela de a crea posibilitatea efectuării unor manopere medicale, care până atunci se efectuau doar în spital, la locul intervenţiilor de urgenţă. Astfel scade considerabil timpul în care pacienţii aflaţi în stare critică beneficiază de tratament medical avansat. Intervenţia concomitentă a echipajului medical şi a celui de descarcerare la accidentele rutiere sau alte intervenţii cu victime încarcerate măresc şansele de supravieţuire a celor aflaţi în dificultate.”

Ana Maria Cantea - Observator

  • Izvorul cu apă sulfuroasă de la Mocrea

La orice oră, în zona izvorului cu apă sulfuroasă de la Mocrea, oamenii adună apa în zeci de bidoane din plastic şi sticleZilnic, sute de persoane vin la Mocrea pentru a lua din apa sulfuroasă de aici
Izvorul cu apă sulfuroasă de la Mocrea a ajuns vestit în tot vestul ţării. Apa de Mocrea, urât mirositoare, face minuni în special pentru bolnavii de stomac, rinichi sau fiere. La orice oră, - noaptea nu este vreo excepţie - în zona izvorului este coadă de maşini, iar ocupanţii acestora adună apa în zeci de bidoane din plastic şi sticle.
În urmă cu câţiva ani, o afacere profitabilă cu apa de la Mocrea a început să se deruleze şi pe relaţia cu Ungaria, unde sticlele cu apă sulfuroasă tămăduitoare se vindeau şi cu un euro litrul. Localnicii şi-au dat seama atunci că apa cu miros de hidrogen sulfurat are proprietăţi deosebite. Este greu de spus când a început să se folosească apa din izvorul respectiv. Localnicii povestesc că din vechime oamenii au observat că animalele şi păsările mergeau la izvor când aveau probleme, apoi se înzdrăveneau ca prin minune. Nu se ştie precis când au început şi oamenii să bea din apa miraculoasă, dar izvorul a fost amenajat, a fost creată o parcare specială în zonă şi s-au amplasat chiar limitatoare de viteză. În faţa izvorului este amplasată o tablă, inscripţionată cu indicaţiile terapeutice ale apei de Mocrea. Printre acestea figurează litiazele şi infecţiile renale, sechele după intervenţii renale sau biliare, tulburări metabolice sau afecţiuni gastro-intestinale. Apa este bună şi în cure de colereză în dischinezie biliară, litiază biliară cu funcţia hepatică nealterată sau sechele după operaţii pe căile biliare. De câţiva ani a apărut un nou izvor, în partea dreaptă a celui principal, dar oamenii au păreri împărţite în ceea ce-l priveşte. Ba că apa din cel de al doile izvor e mai acidulată, ba că cea din cel principal este mai puternică şi implicit mai bună. Dicolo de aceste considerente cert este că lumea vine zi de zi la izvoarele de aici şi se aprovizionează cu apă.

Razvan Cretu - Glasul Aradului


Căutare în arhiva Virtual Arad

   Search this site                 powered by FreeFind
 


Colectivul de redacţie: Draghi Puterity, Gheorghe Puterity, Truţiu Florin.


O parte din ştirile Virtual Arad News au fost preluate şi din următoarele surse: Agenţia Mediafax, Ziarul Jurnal arădean, Ziarul Observator, Ziua de Vest, Evenimentul Zilei (Ediţia de Vest), România Liberă, Astra Aradeană, Ziarul Glasul Aradului, TV Arad, Info TV.


 

[Home] [Ştiri] [Jurnal TVA] [Arhiva de ştiri] [Agenda telefonică] [Publicitate] [Multimedia] [Galeria foto] [Catedrala] [Harta oraşului]
[Informaţii] [Istorie] [Link-uri] [Guest book] [Message board] [Localităţi din Arad] [Despre noi]