Ştirile Zilei

Luni, 16 noiembrie 2009
Ştirile TVA aici
  • Aradul înregistrează 61 de cazuri de gripă porcină

61 de arădeni sunt infectaţi cu noul virus gripal AH1N1 în AradBilanţ înspăimântător: 61 de arădeni sunt infectaţi cu noul virus gripal AH1N1 în Arad.
Cele mai multe cazuri se regăsesc însă în rândul elevilor de la două şcoli. Mai precis este vorba despre Colegiul Naţional „Moise Nicoară“ şi Liceul German „Adam Muller Guttenbrun“, unde în acest moment nu mai puţin de 39 de copii sunt bolnavi. Ei au făcut parte din trupa de teatru „Ami­fran“, care a participat la Festivalul Internaţional de Teatru în Limba Franceză pentru Liceeni organizat la Teatrul de Stat Arad în perioada 19-24 octombrie. Se pare că focarul de infecţie a pornit de acolo. La eveniment au participat 300 de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani din mai multe oraşe din România (Dej, Suceava, Iaşi, Timişoara, Constanţa, Baia-Mare, Târgu-Mureş, Corabia, Slobozia, Târgu-Jiu), precum şi din Rusia, Cehia, Ungaria, Spania, Italia, Belgia, Austria şi Franţa (două trupe). Din cele 61 de cazuri confirmate până acum pe raza judeţului Arad, 33 aparţin grupei de vârstă 15-19 ani. Din fericire, toate formele sunt uşoare şi medii.
Persoanelor confirmate li s-ar putea adăuga însă alte câteva sute, dacă am lua în considerare şi cazurile mai uşoare care prezintă simptome. „Institutul Cantacuzino nu mai poate face faţă din punct de vedere material atâtor cazuri. Nimeni nu se aştepta ca numărul bolnavilor să depăşească într-un timp atât de scurt cota 1.000. Acesta este şi motivul pentru care s-a hotărât ca doar cazurile care prezintă simptome foarte clare să li se recolteze probe. Un astfel de caz se recunoaşte după prezenţa dispneei. Un pacient care prezintă simptomele generale şi în plus are probleme în ceea ce priveşte respiraţia, există toate şansele să fie infectat cu noul virus gripal AH1N1“, ne lămureşte doctorul epidemiologic Dana Negru, directorul coordinator adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Arad.
Localităţile cu cazuri confirmate sunt Aradul cu 54 de bolnavi şi câte un caz la Măderat, Curtici, Sânleani, Vladimirescu şi Almaş. La Tisa Nouă au fost confirmate două cazuri. „De asemenea, începând de astăzi se mai închid două clase. Este vorba despre clasa a V-a B de la Şcoala Generală „Ion Creangă“ din Curtici şi clasa a XII-a B de la Liceul de Artă „Sabin Drăgoi“ din Arad“, ne informează dr. Dana Negru.
Tot de astăzi se reiau cursurile la Colegiul Naţional „Moise Nicoară“, cele şapte zile de carantină fiind epuizate încă de joi, 12 noiembrie. În schimb, Liceul German rămâne în continuare închis.

Adrian Cotuna - Glasul Aradului

  • Datori până la jumătate

Primăria a făcut publice datele privind nivelul datoriei publice locale pe trimestrul III 2009Primăria Arad şi-a facut calculul datoriei publice: nivelul creditelor a ajuns la 12,41%.
Primăria a făcut publice datele privind nivelul datoriei publice locale pe trimestrul III 2009. Valoarea finanţării rambursabile contractate de Primăria Arad a ajuns acum la peste 75.000.000 euro. Suma în cauză face ca gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale pe anul în curs să ajungă la 12,41%, un procent decent faţă de cele 30 de procente indicate de lege drept grad maxim de îndatorare a primăriilor.
Municipalitatea arădeană şi-a crescut gradul de îndatorare după ce în acest an şi-a mai trecut în contul datoriilor rambursabile încă un credit luat de la BERD, în mai, pentru etapa a doua a lucrărilor la infrastructura de tramvaie şi la principalele artere de circulaţie. Creditul de 13 milioane de euro vine să se adauge celui de 20 de milioane luat tot de la BERD, în iunie 2005, celui luat de la Banca Mondială în iulie 2007 (în valoare de 47.200.000 lei, din care Primăria Arad trebuie să dea înapoi, pentru lucrările de canalizare executate în Gai, Bujac şi Sânicolaul Mic, doar 9,4 milioane euro) şi împrumutului luat de la Dexia Bank, în iulie 2008, în valoare de 33 milioane euro (pentru asfaltarea străzilor din cartiere).
Pe viitor, Primăria Arad şi-a propus, potrivit primarului Gheorghe Falcă, să facă investiţiile mari din oraş din fonduri structurale (nerambursabile), aşa cum este cazul reabilitării centrului vechi, creditele de la bănci fiind scoase din calcul, cu toate că pe lege mai poate lua împrumuturi.
În raportul întocmit de executiv se arată durata fiecărei datorii, cea mai scurtă perioadă fiind cea aferentă ultimului credit luat de primărie de la BERD (11 ani) iar cea mai lungă pentru creditul luat de la Banca Mondială (de 17 ani). Tot în raport se indică şi tragerile făcute deja de Primărie din credite şi sumele plătite către acestea. Singurele rate pe care Primăria Arad le plăteşte în prezent (dincolo de dobânzi, comisioane iniţiale şi comisioane de angajament) au fost cele către BERD, pentru primul credit luat de aici. Până în prezent s-au plătit aici două rate (peste două milioane de euro), următoarea rată fiind scadentă în decembrie. Ratele creditelor următoare încep să se plătească din 2010 (la creditul de la Dexia Bank) respectiv 2012 (la celelalte două credite).
Cât priveşte plăţile făcute deja către contractori acestea sunt de peste 15 milioane de euro la BERD, etapa I, de peste 25 de milioane de euro la creditul luat pentru canalizarea celor trei cartiere şi de peste 23 de milioane la cel pentru asfaltarea străzilor de pământ. Al doilea credit BERD, luat în acest an, nu a produs încă nici un efect, nici în ceea ce priveşte plăţile către bancă şi nici în ceea ce priveşte tragerile. Din informaţiile noastre, ultima tranşă de bani din creditul iniţial de la BERD a fost deja trasă, lucrarea urmând a se finaliza până la sfârşitul anului.

Via fonduri structurale
În ceea ce priveşte viitorul creditelor luate de Primărie, edilul local ne-a declarat că Primăria Arad se va axa de acum pe finalizarea lucrărilor contractate sau propuse şi că se va merge în privinţa finanţării pe fonduri structurale, aşa cum este acum cazul reabilitării centrului vechi (proiect aflat în faza de licitaţie a constructorului) şi cum va fi cazul reabilitării Parcului Pădurice. Creditele de la bănci vor fi date uitării, cu toate că Primăria îşi permite, pe lege, să ia încă o dată atâtea credite cât a luat până acum.

A. B. - Jurnal Arădean

  • Zeci de familii vor avea un acoperiş deasupra capului

50 de locuinţe, situate pe strada Tarafului F.N., vor fi repartizateÎn prag de iarnă, un acoperiş deasupra capului e mai necesar decât orice
În evidenţa Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară (DDAC) Arad există foarte multe cereri şi note de audienţă, prin care persoane fără adăpost, familii cu copii, aflate în stare de risc social, solicită atribuirea unei locuinţe. În anul 2008, au fost înregistrate 67 de cereri, iar în anul în curs 45 de cereri şi 27 note de audienţă.
La solicitarea Primăriei Arad, au fost inventariate imobilele şi persoanele care locuiesc în zona străzii Mărului, întrucât în această zonă se vor efectua lucrări de interes naţional pentru construirea autostrăzii. Conform Raportului nr. 8.900, din 21 august 2009, au fost inventariate în această zonă 510 persoane, din care 205 persoane majore cu domiciliul legal în Arad şi 150 de minori. Aceste familii nu realizează venituri suficiente care să le permită achitarea unei chirii la preţul pieţei.
Astfel, serviciul de specialitate din cadrul primăriei Arad a propus atribuirea spre administrare către Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară (DDAC) a 50 de locuinţe, situate pe strada Tarafului F.N., în vederea repartizării conform criteriilor stabilite în condiţiile legii şi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Arad. În şedinţa ordinară pe luna septembrie, consilierii municipali au votat fără probleme proiectul de hotărâre promovat de către primarul Gheorghe Falcă, cu privire la aprobarea atribuirii spre administrare către DDAC Arad a unor locuinţe situate în municipiu, pe strada Tarafului F.N.
Urmare a acelei şedinţe, la transparenţă decizională a fost înaintat recent un Proiect de hotărâre cu privire la „aprobarea criteriilor şi metodologiei de atribuire a locuinţelor sociale situate în Arad, str. Tarafului F.N. - iniţiativa primarului.” Până la data de 20.11.2009, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Cine sunt beneficiarii?
Spicuind din proiectul de hotărâre, am aflat că pot solicita locuinţă socială următoarele categorii de persoane: tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, vete­ranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov, be­neficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Solicitantul trebuie să aibă domiciliul stabil în municipiul Arad.

Criterii de departajare
Criteriile de calculare a punctajului pentru locuinţele sociale situate în strada Tarafului, FN, aşa cum apar ele în proiectul de hotărâre expus la „transparenţă decizională”, se împart în cinci mari grupe.
l Criteriul venitului mediu net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni: sub 100 RON - 0 pct; între 101 RON şi 300 RON - 50 pct.; între 301 RON şi 500 RON - 100 pct.; între 501 RON şi 700 RON - 150 pct.; între 701 RON şi 900 RON - 100 pct.; între 901 RON şi 1100 RON - 50 pct; între 1100 şi nivelul maxim prevăzut în metodologie - 0 pct.
l Condiţiile de locuit ale solicitanţilor: locuiesc cu chirie alta decât fond de stat - 10 pct.; locuiesc cu părinţii - 20 pct.; tolerat în spaţiu - 30 pct.; locuiesc în locuinţe improvizate - 40 pct.; locuiesc într-un adăpost de noapte - 40 pct.
l Criteriul membrilor de familie: câte 10 puncte pentru fiecare membru major al familiei solicitantului; 1 copil - 10 pct.; 2 copii - 20 pct.
l Starea civilă: căsătorit - 20 pct.; necăsătorit - 10 pct.; familie monoparentală - 20 pct.;
l Criteriul priorităţii conferite de lege: tineri căsătoriţi care au vârsta de până la 35 de ani - 10 pct.; tineri proveniţi din instituţii de ocrotire care au împlinit vârsta de 18 ani - 30 pct.; pensionari, veterani şi văduve de război -10 pct.; eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - 10 pct.; familii beneficiare de prestaţii sociale (ajutor social, Cantină Socială) - 40 pct.; câte 10 puncte pentru fiecare persoană cu grad de invaliditate I sau II; câte 10 puncte pentru fiecare persoană cu handicap accentuat; câte 20 puncte pentru fiecare persoană cu handicap grav
Atribuirea celor 50 locuinţe sociale se va face în ordinea descrescătoare a punctajului de către comisia de repartizare a locuinţelor sociale. Locuinţele situate la parterul imobilului vor fi repartizate cu prioritate familiilor care au în componenţă cel puţin o persoană cu handicap (grav sau accentuat), o persoană încadrată în gradul I sau II de invaliditate sau o persoană vârstnică cu probleme de mobilitate. Beneficiarilor li se vor întocmi bonuri de repartiţie. Locuinţa socială atribuită nu poate fi refuzată decât în condiţiile în care se renunţă şi la dreptul locativ astfel câştigat.

Nicolae Oprean - Glasul Aradului

  • Eveniment cultural

La sfârşitul săptămânii a fost inaugurată Bienala Internaţională de Pictură, Sculptură, Grafică, "Meeting Point - Arad Biennial 2009"La sfârşitul săptămânii a fost inaugurat cel mai mare eveniment din lumea artei contemporane din vestul ţării.
Este vorba de Bienala Internaţională de Pictură Sculptură, Grafică, meeting point - arad biennial 2009 Organizat de 4 oraşe din patru ţări România, Ungaria, Cehia şi Croaţia, evenimentul reuneşte sute de lucrări, care sunt expuse în patru locaţii.
Vernisajul şi festivitatea de acordare a premiilor Bienalei a avut loc la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, în prezenţa unui public select. În total sunt peste 275 de lucrări de pictură, sculptură şi grafică, realizate de artişti din Europa şi SUA.
După deschiderea oficială, expoziţia poate fi vizionată in 4 locaţii: - Galeria de Artă DELTA, pe Str. Eminescu, nr. 2, la Muzeul de Artă Arad, pe Str. G. Popa de Teiuş, nr. 2-4, la Sala CLIO şi „Ovidiu Maitec” ale Muzeului de Artă Arad, pe Str. Horia, nr. 8 - 10 şi la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, pe B-dul Revoluţiei, nr. 103.

M. A. - Jurnal Arădean

  • Comuna Olari se dezvoltă pe zi ce trece, uimind prin curăţenie, spaţii verzi frumos amenajate, şcoli reabilitate

Primarul Ştefan Muscă a acordat un interes deosebit unităţilor de învăţământ din cele două localităţi Olari (reşedinţă de comună) şi Sintea MicăComuna Olari îşi continuă drumul spre modernizare printr-o serie de proiecte, concepute în acest sens. În mandatele trecute, Ştefan Muscă, primarul comunei a finalizat numeroase proiecte importante pentru cele două sate pe care le are în administrare - Olari (reşedinţă de comună) şi Sintea Mică, iar pentru acest mandat şi-a propus noi obiective pe care intenţionează să le finalizeze cu bine. Populaţia comunei Olari număra la ultimul recensământ 1.942 locuitori din care 52,2% erau români, 33,2% maghiari, 8,0% rromi, 5,2% slovaci şi 1,4% alte naţionalităţi şi populaţie nedeclarată.

Şcoli modernizate, curate şi renovate
Primarul a acordat un interes deosebit unităţilor de învăţământ din cele două localităţi, dorind să acorde atât elevilor cât şi dascălilor cele mai bune condiţii în procesul de educaţie. În acest sens s-a introdus un sistem de încălzire termică nou, atât în şcoli cât şi în grădiniţe. În cazul şcolii cu clasele primare funcţionează grupuri sanitare moderne, la standarde europene, iar pentru izolarea termică a clădirilor au fost montate geamuri de tip termopan atât la şcoala gimnazială cât şi la grădiniţă.
„La începutul anului şcolar s-au făcut o serie de reparaţii şi igienizări pentru ca şcolile să fie cât mai primitoare pentru învăţăceii săi. Toate şcolile au încălzire centrală, împreună cu grădiniţa din comună, urmând să se facă extinderea la încălzirea centrală şi la grupurile sanitare ale şcolii generale cu clasele V-VIII, la care se adaugă alte spaţii din şcoală, cabinetul de informatică şi secretariat,” ne explică Ştefan Muscă.

Sediul Primăriei a fost reabilitat şi modernizat
Lucrările de modernizare pentru sediul primăriei au început încă din primăvară când a fost refăcută faţada imobilului dar şi acoperişul. În interior au avut loc o serie de lucrări de reparaţii generale şi de reparare. De asemenea aici s-a amenajat şi un spaţiu pentru instalaţia sistemului de încălzire centrală, dar şi o sală pentru arhiva primăriei. Pentru o siguranţă sporită a imobilului, acesta a fost dotat cu un sistem de alarmă modern.
„S-a reabilitat cabinetul primarului, al viceprimarului, la secretariat, contabilitate, registru agricol, asistenţă socială, casierie, sala de şedinţe plus alte spaţii aferente. Acolo unde a fost necesar s-a înlocuit şi pavimentul. Banii au fost alocaţi din bugetul local, investiţia ridicându-se la aproximativ 400 milioane de lei”, explică Muscă.

Sănătatea cetăţeanului este pe primul loc
Un proiect foarte important pentru comună a fost reabilitarea dispensarului - pe interior şi pe exterior.
Acum, personalul specializat îşi poate desfăşura activitatea în condiţii de igienă şi confort.
De asemenea s-au plantat foarte mulţi copaci în comună şi s-au reamenajat spaţiile verzi, punându-se băncuţe, tobogane pentru copii şi coşuri de gunoi.

Trotuare şi drumuri refăcute
Primăria a ţinut cont, şi în acest an de situaţia drumurilor şi a trotuarelor din cele două localităţi. Astfel s-a investit în refacerea trotuarelor dar şi în asfaltatea unor străzi. La Căminul Cultural din Olari s-a refăcut gardul de împrejmuire care era vechi şi degradat.
Primarul mai doreşte, printre principalele obiective, să introducă reţeaua de canalizare în localitate pentru ca localnicii să poată beneficia de toate utilităţile necesare. În acest sens s-a realizat un studiu de fezabilitate care cuprinde şi extinderea reţelei de apă însă nu se ştie dacă se va primi sau nu finanţarea necesară în acest sens.
„Vrem să continuăm cu plantările de copaci în comună dar cel mai mult suntem interesaţi de extinderea reţelei de apă şi canalizare în comună, de staţia de epurare, dar şi de asfaltarea de drumuri şi de renovarea căminului cultural”, spune primarul.

Simina Roz - Observator


Căutare în arhiva Virtual Arad

   Search this site                 powered by FreeFind
 


Colectivul de redacţie: Draghi Puterity, Gheorghe Puterity, Truţiu Florin.


O parte din ştirile Virtual Arad News au fost preluate şi din următoarele surse: Agenţia Mediafax, Ziarul Jurnal arădean, Ziarul Observator, Ziua de Vest, Evenimentul Zilei (Ediţia de Vest), România Liberă, Astra Aradeană, Ziarul Glasul Aradului, TV Arad, Info TV.


 

[Home] [Ştiri] [Jurnal TVA] [Arhiva de ştiri] [Agenda telefonică] [Publicitate] [Multimedia] [Galeria foto] [Catedrala] [Harta oraşului]
[Informaţii] [Istorie] [Link-uri] [Guest book] [Message board] [Localităţi din Arad] [Despre noi]