Ştirile Zilei

Miercuri, 25 noiembrie 2009
Ştirile TVA aici
  • Nevoile Aradului, pe termen scurt şi mediu

În municipiul Arad, infrastructura de transport şi cea edilitară a fost reabilitată şi modernizată, dar nu au fost realizate investiţii majore în infrastructura socială şi pentru protejarea mediuluiAnaliza de nevoi a municipiului Arad pune în evidenţă principalele probleme care trebuie abordate pe termen scurt şi mediu, precum şi principale avantaje care pot contribui la definirea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), în concordanţă cu Strategia de dezvoltare a munici­piului Arad pentru perioadele 2007-2013 şi 2014-2020, care are ca obiectiv general „Dezvoltarea şi consolidarea unui centru economic puternic, stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea şi creşterea calităţii vieţii arădenilor”.
Ca parte integrantă a strategiei de dezvoltare a municipiului Arad, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, iniţiat de către primarul Gheorghe Falcă, preia o parte din obiectivele definite în Strategia de Dezvoltare a municipiului Arad şi le structurează astfel încât implementarea planului de acţiune să contribuie la realizarea obiectivelor strategiei şi, în acelaşi timp, să contribuie şi la realizarea obiectivul general al PIDU.

Calde şi reci
Aşezarea geografică, principala poartă de intrare dinspre UE, situarea pe coridorul IV Pan European fiind cel mai important nod rutier şi feroviar din vestul României, dezvoltarea econo­mică pe care a cunoscut-o, creşterea numărului de autovehicule, lipsa drumurilor de centură, fragmentarea şi încorsetarea circulaţiei din cauza numărului insuficient de poduri peste râul Mureş, sunt câteva dintre cauzele principale care au condus la creşterea traficului şi a timpilor de staţionare, la aglomerarea municipiului Arad, la afectarea zonei istorice centrale de traficul de tranzit.
Pe de altă parte, dezvoltarea oraşului s-a realizat, în plan urbanistic, fără a se realiza noi spaţii verzi, spaţii de joacă sau de agrement. Spaţiile verzi din cuprinsul ansamblurilor de locuinţe sau de blocuri sunt amenajate şi întreţinute de către locatari şi îmbunătăţesc microclimatul din jur, absorb praful şi zgomotul, dar sunt insufieciente la nivelul oraşului.
Repartiţia spaţiilor verzi nu este echilibrată şi uniformă pe întreaga suprafaţă a municipiului Arad, în zonele nou construite acesta fiind mult mai redus decât în cartierele vechi ale oraşului. Cauza lipsei spaţiilor verzi din unele zone ale municipiului se datorează şi teritoriului urban deosebit de aglomerat.
În fiecare zi locuitorii trebuie să lupte cu traficul, zgomotul, poluarea şi suprapopulaţia. Spaţiile verzi, vegetaţia la rândul său trebuie să aibă soare, aer, lumină, apă de calitate, trebuie să reziste la impactul cu vehiculele şi cetăţenii. Se creează astfel o interdependenţă între populaţie şi vegetaţie, fiecare fiind susţinută de cealaltă.

Mai mult verde!
De aceea, între priorităţile administraţiilor publice trebuie să se regăsească şi preocuparea de a păstra, conserva, amenaja şi extinde oriunde este posibil spaţiul verde. Este important ca în cât mai multe zone aglome­rate, cu densitate mare a populaţiei să existe un parc, o zonă verde unde accesul să fie uşor, deplasarea până în parc să nu dureze foarte mult şi să fie la îndemâna tuturor, astfel încât atât tinerii cât şi bătrânii să fie tentaţi să petreacă cât mai mult din timpul lor liber plimbându-se, povestind, schimbând impresii, recreîndu-se, jucându-se, odihnindu-se în mijlocul naturii.
Creşterea traficului, dar şi insuficienţa spaţiilor verzi contribuie la creşterea gradului de poluare al oraşului, la creşterea gradului de disconfort a localnicilor şi implicit la scăderea calităţii vieţii acestora.
Este evident că obiectivul oricărei comunităţi este dezvoltarea durabilă, dezvoltarea şi consolidarea unui centru economic puternic, stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea şi creşterea calităţii vieţii. Acest deziderat se poate realiza numai printr-o dezvoltare economică şi socială susţinută. Dacă dinamica economiei a cunoscut un trend crescător în ultimii ani, şi din punct de vedere al dezvoltării sociale s-au înregistrat creşteri importante. Cu toate acestea, nevoile sociale există şi sunt în permanentă creştere.

Între pensionari şi abandonul şcolar
Din datele prezentate se observă că atât la nivel judeţean, cât şi la nivelul municipiului se menţine tendinţa de creştere a numărului de pensionari, precum şi faptul că aceştia se confruntă cu numeroase greutăţi materiale ţinând cont că pensia medie lunară la nivelul trimestrului II din 2009 era de 674 lei. Acestea sunt doar două din motivele pentru care administraţia arădeană este preocupată în mod continuu de domeniul asistenţei sociale, în judeţul Arad existând o serie de servicii specializate.
Reformele legislative care au dus la extinderea duratei învăţământului obligatoriu de la 8 la 10 ani, au fost însoţite de o scădere a ratei de participare şi o creştere a abandonului în învăţământul primar şi gimnazial, în special de copiii proveniţi din comunitatea romă. Cifrele privind abandonul şcolar sunt cu 10% mai mari decât plafonul stabilit de UE pentru anul 2010.
Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de învăţare, poziţia şi evoluţia lor viitoare pe piaţa muncii. Şansele de ocupare a unui loc de muncă de către cei care părăsesc şcoala timpuriu sunt reduse întrucât nu posedă competenţele de bază şi cunoştinţele necesare, iar aceasta le afectează integrarea în viitor pe piaţa muncii. Prevenirea şi reducerea acestui fenomen cade în sarcina autorităţilor, care trebuie să găsească soluţii pentru crearea condiţiilor necesare atingerii acestor premise.

Dezvoltarea pe multiple planuri
Dezvoltarea urbană, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale, dezvoltarea comunitară şi turismul reprezintă elementele care contribuie la dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi şi conduc la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă. Toate aceste elemente au o relaţie de interdependenţă şi sunt influenţate în mod direct şi / sau indirect de infrastructura urbană şi de serviciile urbane, inclusiv a serviciilor sociale.
În mare parte, în municipiul Arad, infrastructura de transport şi cea edilitară a fost reabilitată şi modernizată, dar nu au fost realizate investiţii majore în infrastructura socială şi pentru protejarea mediului. Cu toate acestea, din datele prezentate se desprind direcţiile de acţiune ale PIDU, orientate spre modernizarea infrastructurii de transport rutier din zona urbană, amenajarea de spaţii verzi din centrul oraşului şi modernizarea infrastructurii sociale.

Nicolae Oprean - Glasul Aradului

  • Taxe şi impozite mărite

Primăria Arad anunţă creşterea cu 20% a cuantumului principalelor taxe şi impozite locale pentru anul 2010Primăria Arad creşte taxele locale pe 2010 cu 20%, în baza hotărârii de Guvern.
Primăria Arad anunţă creşterea cu 20% a cuantumului principalelor taxe şi impozite locale pentru anul 2010! Proiectul privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe 2010 a fost supus acum transparenţei decizionale şi precizează clar faptul că dările vor creşte cu 1,20 faţă de nivelurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 95/2009 la impozitul pe clădiri pentru persoane fizice, impozitul/taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole.
În proiectul Primăriei Arad se precizează faptul că hotărârea de Guvern a stabilit majorarea impozitelor şi taxelor locale şi a nivelurilor acestora cu 20% faţă de hotărârea de Guvern aplicabilă până acum (cea din 2006) şi faptul că "întrucât impozitele şi taxele locale (stabilite de Primăria Arad - n.r.) au rămas aceleaşi pentru anii 2007-2009, pentru anul 2010 propunem stabilirea nivelurilor impozitelor şi a taxelor prin ajustarea acestora cu 1,20 faţă de nivelurile din HG nr. 956/2009".
Primarul Gheorghe Falcă recunoaşte majorarea propusă de primărie pentru anul viitor, dar ţine să precizeze că din 2006 nu s-a procedat la nici o majorare, că aceasta va opera peste tot, nu doar în Arad, că ea este cerută de hotărârea de Guvern, cota de 1,20 fiind stabilită pentru municipii de rangul doi, aşa cum este cazul Aradului.

A. P. -Jurnal Arădean

  • Petre Roman le-a readus aminte arădenilor de Revoluţa română

Petre Roman a susţinut la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" o conferinţă despre Revoluţia din 1989Petre Roman prezent în Aula „Ştefan Cicio Pop“
Unul dintre principalii stâlpi ai Revoluţiei române din 1989, devenit ulterior primul ministru al României, Petre Roman a acceptat cu mândrie invitaţia Universităţii de Vest „Vasile Goldiş“ de a susţine o conferinţă despre evenimentele din ’89. Desfăşurată în Aula „Ştefan Cicio Pop“, dezbaterea „O oră cu Petre Roman despre Revoluţia română“ l-a avut ca moderator pe conf. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative din cadrul UVVG Arad.
„După 20 de ani de la Revoluţie este momentul să punctăm adevăruri nespuse care dintr-un motiv sau altul nu s-au putut divulga până acum. Cine era cel mai potrivit să facă acest lucru dacă nu Petre Roman? De asemenea, se împlinesc tot 20 de ani de când a luat fiinţă Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad. Semnătura prim-ministrului de atunci, Petre Roman, se află pe actul de înfiinţare al acestei universităţi“, a sunat prezentarea introductivă susţinută de Marius Grec în Aula „Ştefan Cicio Pop“ a universităţii arădene.
În continuare, Petre Roman le-a vorbit auditorilor despre faptul că „la 20 de ani de la Revoluţie am acceptat să susţin o serie de conferinţe atât în întreaga Europă cât şi aici, în Arad, la UVVG, un loc atât de drag mie, tocmai pentru a le aduce un omagiu eroilor martiri din ’89. Revoluţia română a fost un act autentic, al românilor. Este rezultatul pur al voinţei şi curajului românilor. Am fost mâhnit că în anii de după Revoluţie, tot felul de oameni politici, de analişti politici sau istorici au declarat că evenimentele din 1989 au fost o urmare a unor scenarii impuse de diverse formaţiuni secrete străine. Sunt oameni care nu au dreptul să vorbească pentru că aruncă cu gunoi în Revoluţie. Mulţi dintre ei nu numai că «au făcut pe ei» în timpul evenimentelor din ’89, dar chiar au fost nişte complici murdari ai regimului comunist şi al acelora care au tras în noi“.
Petre Roman le-a amintit apoi arădenilor prezenţi în sală despre baricada pe care el împreună cu alţi aproximativ 80 de revoluţionari au format-o împotriva armatei care a început să tragă în manifestanţi. Atunci au murit 39 de tineri. „Cine ar fi crezut că moartea acestor eroi ar fi dus la eliberarea de sub jugul comunist? Dar iată că lupta acelui pumn de oameni care au format baricada, nu a fost în zadar. A doua zi, în data de 23 decembrie, regimul comunist îşi dădea ultima suflare“, a mai declarat Roman.

Adrian Cotuna - Glasul Aradului

  • Voturi pentru Zsolt

Aplinistul arădean Zsolt Török speră să câstige premiul pe luna noiembrie a concursului "Căutăm oameni mari"Cunoscutul alpinistul arădean Zsolt Török are foarte mari şanse să câştige sponsorizarea din luna noiembrie (în valoare de 20.000 de lei) din cadrul marelui premiu al concursului „Căutăm oameni mari” organizat de SC BRD Groupe Societe Generale SA.
Pentru câştigarea banilor, care l-ar ajuta în expediţia pentru Nanga Parbat (considerat de marii alpinişti ca fiind unul dintre optmiarii cel mai greu de escaladat), Zsolt concurează cu o tânără alpinistă din Braşov, faţă de care se află la câteva voturi distanţă.
Dar îl putem ajuta pe alpinistul arădean să intre în posesia premiului care i-ar oferi posibilitatea de a organiza alte expediţii care să aducă faimă Aradului, votându-i povestea postată pe site-ul www.cautamoamenimari.ro şi aducându-i astfel un număr mai mare de voturi. Pentru a putea participa la campanie şi a vota povestea lui Zsolt trebuie mai întâi să vă creaţi un cont pe site-ul menţionat mai sus (durează doar 1-2 minute), urmând ca ulterior să primiţi mailul de confirmare a contului la adresa de e-mail furnizată.
Fiecare poate vota zilnic (doar o dată pe zi) până în 27 noiembrie.
Campania se desfăşoară pe întreg teritoriul României începând cu luna iulie şi se încheie pe data de 27 decembrie. Pe durata de desfăşurare a campaniei, în fiecare lună, vizitatorii site-ului www.cautamoamenimari.ro vor putea vota poveştile postate, iar pe baza voturilor acumulate se desemnează lunar câte un beneficiar al sponsorizării.

G. K. - Jurnal Arădean

  • Vineri porneşte Caravana Tradiţiilor de Iarnă

Consiliul Judeţean Arad, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului şi Centrul Cultural Judeţean, demarează cea de-a treia ediţie a „Caravanei Tradiţiilor de Iarnă"Consiliul Judeţean Arad, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului şi Centrul Cultural Judeţean, demarează cea de-a treia ediţie a „Caravanei Tradiţiilor de Iarnă”. Vicepreşedintele CJA, Adrian Ţolea, a explicat că acest proiect va contribui la „păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă din localităţile judeţului”. Caravana Tradiţiilor de Iarnă se va manifesta printr-o suită de spectacole tradiţionale de iarnă, colindele urmând a fi interpretate de artişti de renume şi de către corurile religioase din localităţile vizitate de caravană. Printre artiştii care vor fi prezenţi la spectacole se numără orchestra „Rapsozii Zărandului”, ansamblul folcloric „Doina Mureştului”, sau soliştii Sava Negrean, Petrică Moise împreună cu orchestra „Virtuozii Banatului”, Cristian Pomohaci. Suita de spectacole debutează în Arad, vineri, începând cu ora 17, în faţa Palatului Administrativ. Vor urca pe scenă: „Rapsozii Zărandului”, „Doina Mureşului”, corul Seminarului Teologic, dubaşii din Juliţa şi soliştii vocali: Cornelia Căprariu-Roman, Malvina Nagy, Daniela Trifa, Anamaria Gal. Invitatul special va fi cunoscuta solistă Sava Negrean. În aceeaşi zi va fi organizat un spectacol şi în comuna Hălmagiu, artiştii care vor cânta şi la Arad urmând să facă drumul de 130 de kilometri între cele două reprezentaţii.
În zilele următoare, caravana va porni spre Curtici, Ineu (28 noiembrie), Gurahonţ, Buteni (29 noiembrie), Tauţ (4 decembrie), Săvârşin, Bârzava (5 decembrie), Şagu (12 decembrie), Covăsânţ, Sântana (13 decembrie), Apateu (18 decembrie), Pilu (19 decembrie), Şimand (20 decembrie). Artiştii care vor concerta în toate aceste locaţii nu vor fi aceeaşi, dându-se întâietate ansamblurilor locale. Ca fapt divers, directorul Centrului Cultural Judeţean, Ana-Maria Dumitrean, a dezvăluit că Arhiepiscopia a cerut scoaterea din programul artistic al „jocului fetei gazdelor”. În multe locuri din judeţ, colindătorii obişnuiau să ia la joc fata gazdelor după ce terminau de colindat. Arhiepiscopia nu a fost însă de-acord cu această reprezentaţie, motivând că nu este potrivită pentru Postul Crăciunului.

Lucian Cozma - Observator


Căutare în arhiva Virtual Arad

   Search this site                 powered by FreeFind
 


Colectivul de redacţie: Draghi Puterity, Gheorghe Puterity, Truţiu Florin.


O parte din ştirile Virtual Arad News au fost preluate şi din următoarele surse: Agenţia Mediafax, Ziarul Jurnal arădean, Ziarul Observator, Ziua de Vest, Evenimentul Zilei (Ediţia de Vest), România Liberă, Astra Aradeană, Ziarul Glasul Aradului, TV Arad, Info TV.


 

[Home] [Ştiri] [Jurnal TVA] [Arhiva de ştiri] [Agenda telefonică] [Publicitate] [Multimedia] [Galeria foto] [Catedrala] [Harta oraşului]
[Informaţii] [Istorie] [Link-uri] [Guest book] [Message board] [Localităţi din Arad] [Despre noi]